och så var det miljön... och de svältande barnen...

Som om det inte vore nog att sluta äta djur för djurens skull, dessutom borde människorna sluta äta djur för mänsklighetens skull. Det allra största hotet mot miljön är dagens djurhållning, och Lisa Gålmarks "Djurrätt" hjälper till att berätta varför.

1. Världssvälten

840 miljoner människor äter sig inte mätta i dagens värld, mer än var femte människa får inte tillräckligt med mat. 60 miljoner svälter ihjäl varje år - av dessa är 4 miljoner barn. Enligt FAO, FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, dör 11 000 barn varje dag till följd av svält. (Siffror från 1998)

En global omställning till vegetarisk livsmedelsproduktion är en möjlighet för en mer effektiv mathhushållning: 90% av proteinet och 96% av kalorierna går förlorade då spannmål först utfodras till boskapsdjur för att sedan bli kött. En bit mark som kan föda 12 människor om grödorna som odlas äts direkt, kan bara föda en människa om samma mat ges till ett djur för att få kött. Att producera kött kräver 10 till 100 gånger mer mark jämfört med att få fram vegetabilier med samma näringsinnehåll.

Många länder med utbredd svält är dessutom nettoexportörer av livsmedel. I många delar av världen används mark där man kunde ha odlat mat till fattiga och behövande människor, till att odla spannmål för djur som uppföds i stora antal för att bli kött. Kött som sedan exporteras.

Även dagens utfiskning av världshaven beror till stor del på köttproduktionen. En tredjedel av världens landade fisk ges som foder till djur som föds upp för att vara livsmedelproducenter.

Enligt Council for Science and Technology i USA skulle 10 miljarder människor kunna äta sig mätta av dagens matodlingar om de alla åt vegetariskt.

73741-26 

2. Miljön

Huvudkomponenterna i det man kallar surt regn eller försurning är svaveldioxid och kväveoxider. En kväveförening som dunstar till luften är ammoniakgas från djurfabrikernas utsläpp. Ammoniak avdunstar från urin och exkrementer och läcker från djurstallarna. Med regnet bidrar detta till övergödning av vattendrag och därmed algblomning och fiskdöd. Uppemot en fjärdedel av Sveriges sjöar är försurade,
4 000 av dem så kraftigt att ingen fisk kan överleva.

Kvävet från gödseln sipprar även ner i grundvattnet och häga nitrithalter kan ge skador på nervsystemet, orsaka cancer och methemoglobinemi (s k blue baby syndrome), en sällsynt men dödlig sjukdom som drabbar spädbarn.

Animalisk kost innehåller stora mängder protein vilket leder till kväveutsläpp i vattnet via människors exkrementer i avloppssystemet. Sveriges reningsverk kan ta hand om 50% av detta kväve, överskottskvävet går ut i hav och sjöar och blir algblomning och försurning.

Metangas är en gas som driver på den s k växthuseffekten vilken innebär ökade temperaturer, och därmed ökad avdunstning, risk för torka; högre havsnivåer och som följd översvämmade kustområden, samt miljökatastrofer som stormar och cykloner. Även dricksvattentäkter kan torka ut och försaltas.

Idisslande djur avger metangas från både strupe och ändtarm när födan bryts ned. En enda idisslare producerar över 48 kg metan per år. Totalt blir det 80 miljoner ton gas plus 35 miljoner ton gas från djurspillningen. Djurindustrin motsvarar på så sätt för 15-20% av de totala metanutsläppen.

Kött är ett av de mest energirika livsmedel man kan producera. Enligt Naturvårdsverket går 1/5 av all energi vi förbrukar till maten; med en vegetarisk hushållning skulle denna energiåtgång minska till ca 1/3.

Knappt tre procent av världens totala vattenmängd är sötvatten (det mesta finns som is vid polerna). På grund av vattenkonsumtion är färskvatten nu på väg att bli en bristvara. Köttproduktionen är ett av skälen till detta eftersom den kräver stora mängder färskvatten. För att producera ett kilo vete i västerländskt jordbruk krävs i genomsnitt 250 liter vatten. Ett kilo kött kräver i genomsnitt 25 000 liter - 100 gånger mer vatten med andra ord.

73741-28

Ok, det blev ett långt inlägg, men frågan är STOR, och jag har bara skissat upp läget för er. Nästa gång någon trugar på er köttbullar eller fiskpinnar med argumentet "tänk på de svältande barnen i Afrika", svara med ett "jag tänker på dom, ge mig veganmat i stället". Och tänk på detta, om du känns för liten för att göra någon skillnad för jorden och miljön: Det bästa en människa kan göra för att förbättra miljön är att äta veganskt. Dessutom är det mycket nyttigare för dig och din kropp också.

73741-25

Kommentarer
Postat av: herbivoren

Bra skrivet.


Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback